O-Ring Gumice (300 komada)

Cijena nakon popusta€13,99
Set gumenih brtvi - O prstenova, O-ring gumica 300 komada
Nitrilni (NBR) prstenovi odlikuje se dobrom otpornošću na mineralna ulja, masti, silikonske tekućine, tekuća goriva
do 30% aromatskih supstanci i inertne plinove.
Opseg radne temperature je: -30°C do +100°C

OGRANIČENJA:
• Slaba otpornost na visokolegurno hipoidno ulje,
• Slaba otpornost na ozon,
• Neotpornosti na automobilsku kočionu tekućinu (glikol-eterična osnova),
• Slaba otpornost na polarne tekućine (ketoni, eteri, esteri),
• Slaba otpornost na klorirane ugljikovodike (ugljični tetraklorid, trihloretilen),
• Slaba otpornost aromatske ugljikovodike.
O-prstenovi dolaze organizirano u prikladnoj kutiji za pohranu.

Težina 200 g.