UVJETI POSLOVANJA

Kontakti:

WEB G TRADE, obrt za trgovinu, vl. Nataša Gečević

Dubljevička ulica 17A , 10040 Zagreb

email: shop@euroshop.hr

INFO TELEFON: 0989900494

OIB:  73025963680

Upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBO: 98644840

Temeljni kapital uplaćen u cijelosti 1.33€

Žiro račun:    HR4524840081135343605 otvoren kod Raiffeisenbank

Općim uvjetima uređuju se odnosi između Kupca i Trgovca vezano uz uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uvjete i načine plaćanja, uvjete jamstva za ispravnost prodane stvari (tzv. garancije), prava Kupca na pisani prigovor na proizvode i usluge Trgovca, pravo na raskid ugovora, dostave proizvoda te ostalih usluga koje Trgovac nudi, zaštite osobnih i drugih podataka i ostala pitanja važna za sklapanje ugovora o kupoprodaji putem Internet trgovine.

 

Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošačaZakon o elektroničkoj trgovini, Zakon o obveznim odnosima te ostali važeći propisi Republike Hrvatske.

Trgovac zadržava pravo izmjene Uvjeta i odredbi u bilo kojem trenutku. Sve izmjene bit će objavljene putem web stranice Trgovca te će stupiti na snagu u trenutku objave istih na internetskim stranicama. Bilo kakve izmjene Uvjeta primjenjivat će se na kupnje izvršene nakon objavljivanja tih izmjena.

 

 Kupac je dužan provjeriti važeće Uvjete prije svake kupnje.

 

Prethodno kupnji, kupac u aplikaciji izjavljuje da je pročitao ove Opće uvjete te da ih prihvaća dok će kod potvrđivanja narudžbe isti biti dostavljeni Kupcu kao sadržaj odnosno prilog e-mail poruke kojom se potvrđuje da je ugovor sklopljen.

 

Ovi Uvjeti dostupni su u svakom trenutku korisnicima usluga na način da im je omogućeno njihovo spremanje, ponovno korištenje i reproduciranje.

 

Ovi Uvjeti i odredbe smatraju se sastavnim dijelom svakog Ugovora o kupoprodaji sklopljenog između Trgovca i Kupca putem Internet trgovine.

 

Trgovac

Naziv trgovca: WEB G TRADE, obrt za trgovinu, vl. Nataša Gečević

Sjedište: Dubljevička 17a, Zagreb

Telefonski broj: 0989900494

Email: shop@euroshop.hr

Upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBO: 98644840

Temeljni kapital uplaćen u cijelosti 1,33 €

Odgovorna Osoba : Nataša Gečević

Žiro račun:   HR4524840081135343605

OIB obrta: 73025963680

 

Trgovac prodajom putem Internet trgovine euroshop.hr nastupa u svoje ime.

Trgovac nema nikakvih dodatnih troškova sredstava daljinske komunikacije.

Proizvode  nije moguće kupovati van granica Republike Hrvatske.

 

Kupac

Kupac proizvoda je svaka fizička osoba koja kupuje proizvode putem Internet trgovine na način kako je to uređeno ovim Općim uvjetima poslovanja tj.  koja odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, pošalje narudžbu trgovcu i plati pouzećem kada mu proizvod bude dostavljen od strane pošte.

 

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici. Djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Trgovac ne snosi nikakvu odgovornost.

 

Cijene

Putem Internet trgovine euroshop.hr kupcu je omogućena kupnja proizvoda koji se nalazi na web stranicama Trgovca.

 

Sve cijene predstavljaju maloprodajne cijene i izražene su u kunama (kn) te uključuju PDV i vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje. Navedene maloprodajne cijene vrijede isključivo za kupnju proizvoda putem Internet trgovine .

Istaknute maloprodajne cijene važe u trenutku zaprimanja narudžbe.

Akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Dodatne usluge koje Kupac može odabrati (dostava proizvoda) nisu u cijeni proizvoda.

Način plaćanja je isključivo pouzeće.

 

Internetska trgovina

 

Internetska je trgovina otvorena svaki dan, 24 sata dnevno. Pridržavamo pravo da na određeno ili neodređeno vrijeme zaustavimo prodaju nekih ili svih proizvoda ili da na određeno ili neodređeno vrijeme ograničimo ili potpuno onemogućimo pristup stranicama internetske trgovine.

 

Slike i informacije o proizvodima

Slike i opisi ne moraju nužno biti identični proizvodu.  Trgovac zadržava pravo pogreške u opisu i slikama proizvoda.

Trgovac se obvezuje pokušati u najvećoj mogućoj mjeri osigurati ažurnost i točnost informacija na internetskim stranicama, osobito u odnosu na cijenu ponuđenih proizvoda i usluga. Trgovac ne odgovara za eventualne pogreške u opisu proizvoda, slika te pogreške nastale prilikom promjena cijena i ažuriranja stranica.

 

Ukoliko kupac odluči otkazati narudžbu proizvoda, trgovac će kupcu vratiti uplaćen novac što je prije moguće, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci potrošača da raskida ugovor sukladno članku 74. ovoga Zakona, vratiti potrošaču sve što je ovaj platio na temelju ugovora.

 

Proizvod se naručuje putem košarice. Kada Kupac izvrši narudžbu ugovor je sklopljen, te će Trgovac Kupca o činjenici sklapanja ugovora odmah e-mail porukom obavijestiti da je ugovor sklopljen dostavom Potvrde o narudžbi putem e-pošte. Potvrda narudžbe sadržava informacije o narudžbi, adresi isporuke, načinu plaćanja, cijeni/cijenama, kontakt-podacima korisničke službe Trgovca te druge podatke sukladno Zakonu. Uz potvrdu narudžbe Kupcu će biti dostavljeni i Opći uvjeti poslovanja Internet trgovine te Obavijest o pravu na jednostrani raskid ugovora sastavni dio koje je Obrazac o pravu na jednostrani raskid ugovora te prihvaćanjem ovih Uvjeta Kupac daje izričitu suglasnost da mu se Opći uvjeti poslovanja i Obavijest o pravu na jednostrani raskid ugovora sastavni dio koje je Obrazac o pravu na jednostrani raskid Ugovora dostave na navedeni način tj. elektroničkom poštom.

 Nakon slanja potvrde o narudžbi Kupac može mijenjati narudžbu isključivo putem kontaktiranja Službe za kupce na mail: shop@euroshop.hr

Na webshopu Kupac može platiti svoju narudžbu klikom na „Kupi“. U košarici će tada vidjeti ukupan iznos kupovine (s uračunatim troškovima dodatnih eventualno odabranih usluga: dostave i uračunatim PDV-om).

 

U slučaju da trgovac nije u mogućnosti isporučiti određeni proizvod u predviđenom roku zato što naručenog proizvoda nema u skladištu ili ga nije više moguće naručiti od dobavljača, trgovac će pismeno, dostavom Obavijesti o kašnjenju isporuke naručene robe putem elektroničke pošte obavijestiti kupca, koji može otkazati narudžbu proizvoda ili eventualno prihvatiti novi rok isporuke.

 

Ukoliko kupac odluči otkazati narudžbu proizvoda, trgovac će kupcu vratiti uplaćen novac što je prije moguće, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je nastupilo zakašnjenje.

Upute za jednostrani raskid ugovora:

 

Trgovac je dužan potrošaču putem obavijesti na papiru ili nekom drugom trajnom mediju dati jasne upute o postupku jednostranog raskida ugovora koje sadrže slijedeće: Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed

Povrat uplaćenog iznosa

U obavijesti o jednostranom raskidu ugovora, trgovac je dužan izvijestiti potrošača o učincima jednostranog raskida ugovora ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili, povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.

Ako se radi o kupoprodajnim ugovorima u kojima trgovac nije ponudio da u slučaju jednostranog raskida ugovora preuzme robu od potrošača, potrebno je potrošača informirati o slijedećem: Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

Povrat robe

U pogledu obveze obavješćivanja potrošača vezano uz povrat smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastiti za primanje robe.

Troškovi povrata robe

Izravne troškove povrata robe morate snositi sami

Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe

U pogledu odgovornosti potrošača za umanjenje vrijednosti robe trgovac je dužan izvijestiti potrošača o slijedećem: Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe

Dokument za obrazac za raskid ugovora:

 

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora

-Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora
-predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji kupca ili ili koja je jasno prilagođena kupcu
-Predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo ističe rok upotrebe
-Kupac posebno zahtjevao posjet prodavatelja radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s tim da ako prilikom takvog posjeta , uz one usluge koje je kupac izrijekom zahtjevao, prodavatelj pruži i neke druge usluge , odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, prodavatelj ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnih uslugama ili robom.

 

Jamstvo

Za sve proizvode za koje Trgovac daje jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu. Trgovac jamči da će proizvod koji se koristi sukladno priloženim uputama i jamstvenom listu, u jamstvenom roku pravilno funkcionirati. U slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka Trgovac se obvezuje da će izvršiti popravak u razumnom roku ili zamjenu proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima. Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun.

U vezi reklamacija trgovac će postupiti po odredbama Zakon o obveznim odnosima 

Sukladno odredbama čl.43. st. 2 . ZZP-a u slučaju postojanja materijalnog nedostatka na proizvodu na odnose potrošača i trgovca primjenjuju se odredbe Zakona o obaveznim odnosima ( Narodne novine br.35/05, 41/08 , 125/11 , 78/15 )

Odgovornost za materijalne nedostatke

-Za koje odgovara trgovac (prodavatelj) propisana je u čl.400. Zakona o obveznim odnosima gdje je navedeno da prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca,bez obzira je li mu to bilo poznato,kao i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Također se podrazumijeva da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika ,postojao u vrijeme prijelaza rizika , osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostataka .

U čl. 403. i 404. citiranog Zakona utvrđeni su rokovi u kojima je  potrošač dužan obavijestiti trgovca u postojanju vidljivih odnosno skrivenih nedostataka , te isti iznose dva mjeseca od dana kada je potrošač otkrio nedostatak ,a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika potrošača

Prodavatelj (trgovac) ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari.

U skladu s člankom 5. st. 9. ZZP-a ,,odluka o kupnji“ je svaka odluka koju donosi potrošač , a koja se odnosi na to hoće li, kao i pod kojim uvjetima kupovati , hoće li platiti cijenu u cijelosti ili u obrocima, hoće li proizvod zadržati ili njime i dalje raspolagati , hoće li se koristiti pravilima koja ima na temelju ugovora , bez obzira na to je li potrošač odlučio djelovati ili se suzdržati od djelovanja.

 

U slučaju spora između Kupca i Trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje.

 

U slučaju spora između Kupca i Trgovca, nastojat će problem riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Zagrebu.

 

Sukladno uredbi br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, postoji obveza trgovaca koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji da na svojim stranicama osiguraju elektronsku poveznicu s platformom za online rješavanje potrošačkih sporova. Poveznica za rješavanje potrošačkih sporova

Dostava robe

Cijena  usluge dostave nije uračunata  u cijenu proizvoda

Trgovac zadržava pravo promijeniti dogovoreni termin dostave zbog otegotnih okolnosti nastalih nakon sklapanja Ugovora, te u dogovoru s Kupcem, predložiti novi termin dostave.

 

Proizvode nije moguće kupovati van granica Republike Hrvatske.

Dostava naručene robe naplaćuje se minimalno 25/40 kn ( uključen PDV ), a ovisi o poštanskom broju i specifičnostima određene regije. U procesu kupovine putem webshopa, prilikom upisivanja poštanskog broja biti ćete obavješteni o iznosu dostave za naplatu.

 

Rok isporuke  dostupne robe u e-trgovini je od 3-6 radnih dana, osim proizvoda za koje je kupac obaviješten o drugačijem roku isporuke.

Subote, nedjelje, blagdani i neradni dani ne računaju se u rok dostave.

Plaćanje

Naručene proizvode i usluge kupac može platiti isključivo pouzećem

 

Reklamacije

Prijava reklamacije se vrši putem  elektroničke pošte: shop@euroshop.hr ili u porukama na Facebook stranici https://www.facebook.com/EuroShopHrvatska

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.

 

U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke, te u tom slučaju Kupac nije dužan preuzeti pošiljku.

 

U slučaju da su nedostatci posljedica nestručne montaže, dostave, skladištenja, održavanja ili drugih nestručnih zahvata kupca, Trgovac ne snosi odgovornost.

 

Ostvarenje prava po prijavljenoj reklamaciji ostvaruju se skladno Zakonu o zašiti potrošača (u daljnjem tekstu ZZP) i Zakonu o obaveznim odnosima.

 

Otkazivanje i raskid ugovora

Obaveze trgovca u slučaju jednostranog raskida ugovora propisane su u članku 76.Zakona gdje je navedeno , između ostaloga ,da u slučaju da potrošač iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. Zakona, trgovac mora bez odgađanja , a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je zaprimio obavijest o odluci potrošača da raskida ugovor sukladno članku 74. ovog Zakona , vratiti potrošaču sve što je ovaj platio na temelju ugovora (članak 76.st.1.Zakona)

 

Člankom 57. stavkom 1. ZZP-a propisano je da je prije nego potrošač sklopi ugovor izvan poslovnih prostorija , odnosno ugovor na daljinu ili bude obvezan odgovoarajućom ponudom, trgovac ga mora na jasan i razumljiv način obavijestiti o glavnim obilježjima robe ili usluge u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti (točka 1.), o maloprodajnim cijeni robe ili usluge a ako priroda robe ili usluge ne omogućava da cijena bude izračunata unaprijed , o načinu izračunata cijene robe (točka 4) .

U skladu s odredbama čl. 57. st.1. t. 8. ZZP-a trgovac mora potrošača na jasan i razumljiv način obavijestiti o uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i obrascu za jednostrani raskid ugovora sukladno čl. 74 st. 1 od ovog zakona, u slučajevima u kojima to pravo postoji kao i o postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke (točka 12.)

U članku 72. ZZP-a propisano je da potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana .

U čl. 74. st. 1. citiranog ZZP-a navedeno je da je potrošač dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora iz čl. 72. ovoga Zakona obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostranim raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor.

Na osnovu čl. 74.2. ZZP-a donijet je Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija (Narodne novine br. 72/14).

Predmetnim Pravilnikom je propisan oblik i sadržaj obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija i ugovora sklopljenih na daljinu

Tako je između ostaloga u prilogu I Pravilnika navedeno da je trgovac dužan potrošaču putem obavijesti na papiru ili drugom trajnom mediju dati jasne upute o postupku jednostranog raskida ugovora koje sadrže upute o računanju roka za jednostrani raskid ugovora, povratu uplaćenog iznosa , povratu robe, troškovima povrata robe i dr., dok je u nastavku priloga pod točkom II naveden primjerak obrasca o jednostranom raskidu.

Sukladno odredbama čl.43. st. 2 . ZZP-a u slučaju postojanja materijalnog nedostatka na proizvodu na odnose potrošača i trgovca primjenjuju se odredbe Zakona o obaveznim odnosima ( Narodne novine br.35/05, 41/08 , 125/11 , 78/15 )

 

Trajanje ugovora

Ugovor koji Kupac sklapa s Trgovcem jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Uvjeti kupnje sastavni su dio ugovora.

 

Pisani prigovori Kupaca i sporovi

Ovi Opći uvjeti sačinjeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i drugim propisima Republike Hrvatske. Svoje pisane prigovore na proizvode ili usluge Prodavatelja Kupci mogu predati neposredno u poslovnim prostorima na adresi sjedišta Prodavatelja ili poslati na adresu Prodavatelja (navesti adresu): elektronskom poštom na adresu: shop@euroshop.hr  kako je to navedeno u podacima Prodavatelja.

Prodavatelj je dužan bez odgađanja potvrditi da je pisani prigovor Kupca primio, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja pisanog prigovora na isti odgovoriti.

 

Ovi Opći uvjeti na snazi su i primjenjuju se od 07.09.2023.