Uvjeti poslovanja

Uvjeti poslovanja

Općim uvjetima uređuju se odnosi između Kupca i Trgovca vezano uz uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uvjete i načine plaćanja, uvjete jamstva za ispravnost prodane stvari (tzv. garancije), prava Kupca na pisani prigovor na proizvode i usluge Trgovca, pravo na raskid ugovora, dostave proizvoda te ostalih usluga koje Trgovac nudi, zaštite osobnih i drugih podataka i ostala pitanja važna za sklapanje ugovora o kupoprodaji putem Internet trgovine.

Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o elektroničkoj trgovini, Zakon o obveznim odnosima te ostali važeći propisi Republike Hrvatske.

Trgovac zadržava pravo izmjene Uvjeta i odredbi u bilo kojem trenutku. Sve izmjene bit će objavljene putem web stranice Trgovca te će stupiti na snagu u trenutku objave istih na internetskim stranicama. Bilo kakve izmjene Uvjeta primjenjivat će se na kupnje izvršene nakon objavljivanja tih izmjena.

 Kupac je dužan provjeriti važeće Uvjete prije svake kupnje.

Prethodno kupnji, kupac u aplikaciji izjavljuje da je pročitao ove Opće uvjete te da ih prihvaća dok će kod potvrđivanja narudžbe isti biti dostavljeni Kupcu kao sadržaj odnosno prilog e-mail poruke kojom se potvrđuje da je ugovor sklopljen.

Ovi Uvjeti dostupni su u svakom trenutku korisnicima usluga na način da im je omogućeno njihovo spremanje, ponovno korištenje i reproduciranje.

Ovi Uvjeti i odredbe smatraju se sastavnim dijelom svakog Ugovora o kupoprodaji sklopljenog između Trgovca i Kupca putem Internet trgovine.

Trgovac

MIHA SHOP j.d.o.o.

Sunekov odvojak 16 , 10040 Zagreb

email: shop@euroshop.hr

OIB:  15935392491

Upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 05381355

Temeljni kapital uplaćen u cijelosti 20.000,00 kn

Žiro račun:    HR4823400091111123598 otvoren kod Privredna banka Zagreb ( PBZ)

Temeljni kapital uplaćen u cijelosti 20.000,00 kn

Odgovorna Osoba : Mihael Gečević

Žiro račun:   HR4823400091111123598

OIB firme15935392491

Trgovac prodajom putem Internet trgovine euroshop.hr nastupa u svoje ime.

Trgovac nema nikakvih dodatnih troškova sredstava daljinske komunikacije.

Proizvode  nije moguće kupovati van granica Republike Hrvatske.

Kupac

Kupac proizvoda je svaka fizička osoba koja kupuje proizvode putem Internet trgovine na način kako je to uređeno ovim Općim uvjetima poslovanja tj.  koja odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, pošalje narudžbu trgovcu i plati pouzećem kada mu proizvod bude dostavljen od strane pošte.

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici. Djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Trgovac ne snosi nikakvu odgovornost.

Cijene

Putem Internet trgovine euroshop.hr kupcu je omogućena kupnja proizvoda koji se nalazi na web stranicama Trgovca.

Sve cijene predstavljaju maloprodajne cijene i izražene su u kunama (HRK) te uključuju PDV i vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje. Navedene maloprodajne cijene vrijede isključivo za kupnju proizvoda putem Internet trgovine .

Istaknute maloprodajne cijene važe u trenutku zaprimanja narudžbe.

Akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Dodatne usluge koje Kupac može odabrati (dostava proizvoda) nisu u cijeni proizvoda.

Način plačanja je isključivo pouzeće.

Internetska trgovina

Internetska je trgovina otvorena svaki dan, 24 sata dnevno. Pridržavamo pravo da na određeno ili neodređeno vrijeme zaustavimo prodaju nekih ili svih proizvoda ili da na određeno ili neodređeno vrijeme ograničimo ili potpuno onemogućimo pristup stranicama internetske trgovine.

 

Slike i informacije o proizvodima

Slike i opisi ne moraju nužno biti identični proizvodu.  Trgovac zadržava pravo pogreške u opisu i slikama proizvoda.

Trgovac se obvezuje pokušati u najvećoj mogućoj mjeri osigurati ažurnost i točnost informacija na internetskim stranicama, osobito u odnosu na cijenu ponuđenih proizvoda i usluga. Trgovac ne odgovara za eventualne pogreške u opisu proizvoda, slika te pogreške nastale prilikom promjena cijena i ažuriranja stranica.

Ukoliko kupac odluči otkazati narudžbu proizvoda, trgovac će kupcu vratiti uplaćen novac (uvećan za propisanu kamatnu stopu) što je prije moguće, a najkasnije u roku od 7 dana od dana obavijesti Kupca o otkazu narudžbe.

Proizvod se naručuje putem košarice. Kada Kupac izvrši narudžbu ugovor je sklopljen, te će Trgovac Kupca o činjenici sklapanja ugovora odmah e-mail porukom obavijestiti da je ugovor sklopljen dostavom Potvrde o narudžbi putem e-pošte. Potvrda narudžbe sadržava informacije o narudžbi, adresi isporuke, načinu plaćanja, cijeni/cijenama, kontakt-podacima korisničke službe Trgovca te druge podatke sukladno Zakonu. Uz potvrdu narudžbe Kupcu će biti dostavljeni i Opći uvjeti poslovanja Internet trgovine te Obavijest o pravu na jednostrani raskid ugovora sastavni dio koje je Obrazac o pravu na jednostrani raskid ugovora te prihvaćanjem ovih Uvjeta Kupac daje izričitu suglasnost da mu se Opći uvjeti poslovanja i Obavijest o pravu na jednostrani raskid ugovora sastavni dio koje je Obrazac o pravu na jednostrani raskid Ugovora dostave na navedeni način tj. elektroničkom poštom.

Nakon slanja potvrde o narudžbi Kupac može mijenjati narudžbu isključivo putem kontaktiranja Službe za kupce na mail: webshop@euroshop.hr

Na webshopu Kupac može platiti svoju narudžbu klikom na „Kupi“. U košarici će tada vidjeti ukupan iznos kupovine (s uračunatim troškovima dodatnih eventualno odabranih usluga: dostave i uračunatim PDV-om).

U slučaju da trgovac nije u mogućnosti isporučiti određeni proizvod u predviđenom roku zato što naručenog proizvoda nema u skladištu ili ga nije više moguće naručiti od dobavljača, trgovac će pismeno, dostavom Obavijesti o kašnjenju isporuke naručene robe putem elektroničke pošte obavijestiti kupca, koji može otkazati narudžbu proizvoda ili eventualno prihvatiti novi rok isporuke.

Ukoliko kupac odluči otkazati narudžbu proizvoda, trgovac će kupcu vratiti uplaćen novac (uvećan za propisanu kamatnu stopu) što je prije moguće, a najkasnije u roku od 7 dana od kada je nastupilo zakašnjenje.

Jamstvo

Za sve proizvode za koje Trgovac daje jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu. Trgovac jamči da će proizvod koji se koristi sukladno priloženim uputama i jamstvenom listu, u jamstvenom roku pravilno funkcionirati. U slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka Trgovac se obvezuje da će izvršiti popravak u razumnom roku ili zamjenu proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima. Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun.

Dostava robe

Cijena  usluge dostave nije uračunata  u cijenu proizvoda

Nakon dostave Potvrde o narudžbi Trgovac dostavlja Kupcu putem elektroničke pošte Potvrdu o uplati.

Trgovac zadržava pravo promijeniti dogovoreni termin dostave zbog otegotnih okolnosti nastalih nakon sklapanja Ugovora, te u dogovoru s Kupcem, predložiti novi termin dostave.

Proizvode nije moguće kupovati van granica Republike Hrvatske.

Dostava naručene robe naplaćuje se minimalno 25/40 HRK( uključen PDV ), a ovisi o poštanskom broju i specifičnostima određene regije. U procesu kupovine putem webshopa, prilikom upisivanja poštanskog broja biti ćete obavješteni o iznosu dostave za naplatu.

Rok isporuke  dostupne robe u e-trgovini je od 3-6 radnih dana, osim proizvoda za koje je kupac obaviješten o drugačijem roku isporuke.

Subote, nedjelje, blagdani i neradni dani ne računaju se u rok dostave.

U slučaju da kupac odbije primiti ispravnu i neoštećenu robu koju je naručio, Trgovac ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova vezanih uz isporuku.

Plaćanje

Naručene proizvode i usluge kupac može platiti isključivo pouzećem

Reklamacije

Prijava reklamacije se vrši putem  elektroničke pošte:  webshop@euroshop.hr.

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.

U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke, te u tom slučaju Kupac nije dužan preuzeti pošiljku.

U slučaju da su nedostatci posljedica nestručne montaže,dostave,skladištenja, održavanja ili drugih nestručnih zahvata kupca, Trgovac ne snosi odgovornost.

Ostvarenje prava po prijavljenoj reklamaciji ostvaruju se skladno zakonu o Zašiti potrošača i Zakonu o obaveznim odnosima.

Otkazivanje i raskid ugovora

Obaveze trgovca u slučaju jednostranog raskida ugovora propisane su u članku 76.Zakona gdje je navedeno , između ostaloga ,da u slučaju da potrošač iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. Zakona,trgovac mora bez odgađanja , a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je zaprimio obavijest o odluci potrošaća da raskida ugovor sukladno članku 74. ovog Zakona , vratiti potrošaću sve što je ovaj platio na temelju ugovora (članak 76.st.1.Zakona)

Člankom 57. stavkom 1. ZZP-a propisano je da je prije nego potošać sklopi ugovor izvan poslovnih prostorija , odnosno ugovor na daljinu ili bude obvezan odgovoarajućom ponudom,trgovac ga mora na jasan i razumljiv način obavijestiti o glavnim obilježjima robe ili usluge u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti (točka 1.), o maloprodajnim cijeni robe ili usluge a ako priroda robe ili usluge ne omogućava da cijena bude izračunata unaprijed , o načinu izračunata cijene robe (točka 4) .

U sukladu s odredbama čl. 57. st.1. t. 8. ZZP-a trgovac mora potrošaća na jasan i razumljiv način obavijestiti o uvjetima,rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i obrascu za jednostrani raskid ugovora sukladno čl. 74 st. 1 od ovog zakona, u slučajevima u kojima to pravo postoji kao i o postojanju odgovornsoti za materijalne nedostatke (točka 12.)

U članku 72. ZZP-a propisano je da potrošać ima pravo,ne navodeći razloge za to,jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana .

U čl. 74. st. 1. citiranog ZZP-a navedeno je da je potrošač dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora iz čl. 72. ovoga Zakona obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostranim raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor.

Na osnovu čl. 74.2. ZZP-a donijet je Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija (Narodne novine br. 72/14).

Predmetnim Pravilnikom je propisan oblik i sadržaj obavijesti o pravu potrošača na jednstrani raskid ugvora sklopljenih izvan poslovnih prostorija i ugovora sklopljenih na daljinu

Tako je između ostaloga u prilogu I Pravilnika navedeno da je trgovac dužan potrošaču putem obavijesti na papiru ili drugom trajnom mediju dati jasne upute o postupku jednostranog raskida ugovora koje sadrže upute o računanju roka za jednostrani raskid ugovora,povratu uplačenog iznosa , povratu robe, troškovima povrata robe i dr., dok je u nastavku priloga pod točkom II naveden primjerak obrasca o jednostranom raskidu.

Obaveze trgovca u slučaju jednostranog raskida ugovora propisane su u članku 76. Zakona gdje je navedeno, između ostalog,da u slučaju da potoršač iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. Zakona, trgovac mora bez odgađanja , a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je zaprimio obavijest o odluci potrošaća da raskida ugovor sukladno članku 74. ovog Zakona , vratiti potoršaču sve što je ovaj platio na temelju ugovora ( članak 76.st.1. Zakona )

Sukladno odredbama čl.43. st. 2 . ZZP-a u slučaju postojanja materijalnog nedostatka na proizvodu na odnose potrošaća i trgovca primjenjuju se odredbe Zakona o obaveznim odnosima ( Narodne novine br.35/05, 41/08 , 125/11 , 78/15 )

Trajanje ugovora

Ugovor koji Kupac sklapa s Trgovcem jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Uvjeti kupnje sastavni su dio ugovora.

Pisani prigovori Kupaca i sporovi

Ovi Opći uvjeti sačinjeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i drugim propisima Republike Hrvatske. Svoje pisane prigovore na proizvode ili usluge Prodavatelja Kupci mogu predati neposredno u poslovnim prostorima na adresi sjedišta Prodavatelja ili poslati na adresu Prodavatelja (navesti adresu): elektronskom poštom na adresu: webshop@euroshop.hr  kako je to navedeno u podacima Prodavatelja.

Prodavatelj je dužan bez odgađanja potvrditi da je pisani prigovor Kupca primio, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja pisanog prigovora na isti odgovoriti.

 Odgovornost za materijalne nedostatke

-Za koje odgovara trgovac (prodavatelj) propisana je u čl.400. Zakona o obveznim odnosima gdje je navedeno da prodavatelj odogvara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca,bez obzira je li mu to bilo poznato,kao i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Također se podrazumijeva da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika ,postojao u vrijeme prijelaza rizika , osim ako prodavatelj ne dokaže suptorno ili suptorno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostataka .

U čl. 403. i 404. citiranog Zakona utvrđeni su rokovi u kojima je  potrošać dužan obavijestiti trgovca u postojanju vidljivih odnosno skrivenih nedostataka , te isti iznose dva mjeseca od dana kada je potrošać otkrio nedostatak ,a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika potrošaća

Prodavatelj (trgovac) ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari.

U skladu s člankom 5. st. 9. ZZP-a ,,odluka o kupnji“ je svaka odluka koju donosi potrošać , a koja se odnosi na to hoće li, kkao i pod kojim uvjetima kupovati , joće li platiti cijenu u cijelosti ili u obrocima,hoće li proizvod zadržati ili njime i dalje raspolagati , hoče li se koristiti pravilima koja ima na temelju ugovora , bez obzira na to je li potrošać odlučio djelovati ili se suzdržati od djelovanja.

U slučaju spora između Kupca i Trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje.

U slučaju spora između Kupca i Trgovca, nastojat će problem riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Zagrebu.

Sukladno uredbi br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, postoji obveza trgovaca koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji da na svojim stranicama osiguraju elektronsku poveznicu s platformom za online rješavanje potrošačkih sporova.

Kontakti:

MIHA SHOP j.d.o.o.

Sunekov odvojak 16 , 10040 Zagreb

email: shop@euroshop.hr

INFO TELEFON: 0989380053

OIB:  15935392491

Upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 05381355

Temeljni kapital uplaćen u cijelosti 20.000,00 kn

Žiro račun:    HR4823400091111123598 otvoren kod Privredna banka Zagreb ( PBZ)

 

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Registracijom na internet stranici euroshop.hr  kupac daje osobnu suglasnost da Trgovac kao Voditelj obrade prikuplja, koristi, obrađuje i prenosi njegove osobne podatke, primjerice, radi sklapanja i ispunjenja prava i obveza iz kupoprodajnog ugovora, analize poslovanja trgovca, analize i unapređenja korisničkog iskustva kupca, evidencije ostvarenih narudžbi, marketinga, dostave naručenih proizvoda, tehničke podrške kupcima, autorizacije plaćanja putem kreditnih i debitnih kartica.

Trgovac je kao Voditelj obrade podataka usmjeren na zaštitu prikupljenih osobnih podataka te njihovu obradu sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Trgovac je kao Voditelj obrade podataka imenovao Službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg kupac/korisnik može kontaktirati putem e-mail adrese: webshop@euroshop.hr

Trgovac osobne podatke kupca/korisnika obrađuje jer mu zakonski propisi nalažu određena postupanja, ili jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem je kupac stranka, ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora temeljem trgovčeva legitimnog interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinca koji zahtijevaju zaštitu osobnih pdodataka.

Ukoliko trgovac ne može podatke kupca obrađivati temeljem navedenih pravnih osnova, zatražit će privolu korisnika/kupca.

Korisnik/kupac može u bilo koje trenutku povući privolu ukoliko se obrada osobnih podataka temelji na istoj, na način da o povlačenju privole pošalje obavijest na e-mail adresu: shop@euroshop.hr

Kupci/korisnici naših stranica u svakom trenutku imaju slijedeća prava:

Pravo na informiranje o obradi osobnih podataka i pravo na pristup podatcima

Pravo na prenosivost podataka

Pravo na ograničenje obrade

Pravo na podnošenje prigovora

Pravo na ispravak netočnih i dopunu nepotpunih podataka

Pravo na brisanje podataka

Više i detaljnije o pravima korisnika/kupaca vezanim uz zaštitu osobnih podataka pročitajte u našoj Izjavi o privatnosti.

Ukoliko korisnik/kupac želi ostvariti neko od navedenih prava, može kontaktirati Trgovca na adresu:MIHA SHOP 81 J.D.O.O , s naznakom “Službenik za zaštitu podataka” ili putem e-mail adrese: shop@euroshop.hr  i na broj telefona 0989380053

Trgovac će prikupljene podatke čuvati samo onoliko dugo koliko je to potrebno za ostvarenje ranije navedene svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. Trgovac će određene osobne podatke čuvati u vremenskom period koji propisuje zakon odnosno drugi propis koji obvezuje Trgovca na čuvanje podataka. Ukoliko je korisnik/kupac Trgovcu dao privolu, osobne podatke će Trgovac obrađivati sve do povlačenja privole.

U prvom redu, Trgovac kao Voditelj obrade prikuplja podatke potrebe za ispunjenje njegove obveze isporuke proizvoda i usluge, kao što su: ime, prezime, adresa, broj telefona i/ili mobilnog telefona, e-mail adresa, financijske informacije kao što su informacije o kreditnim, debitnim karticama ili druge informacije o plaćanju  koje korisnik/kupac pruži prilikom narudžbe i/ili plaćanja.

Trgovac se obvezuje  štititi osobne podatke kupaca/ korisnika na način da se svi podatci o korisnicima/kupcima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Podaci se čuvaju u sigurnom okruženju, zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjene ili uništenja.

Trgovac neće prosljeđivati osobne podatke bez prethodne suglasnosti korisnika/kupca, osim:

Vanjskim izvođačima koji obrađuju podatke samo za ime, za račun, pod vodstvom i nadzorom Društva

Državnim organima vlasti na temelju njihovog obrazloženog pisanog zahtjeva u svrhu provođenja određenog postupka

Više o uvjetima zaštite osobnih podataka i pravima korisnika/kupca možete pročitati u našoj Izjavi o privatnosti.

„Cookies“

Internetske stranice Trgovca koriste kolačiće tzv. „cookies“ kako bi internetska trgovina mogla prepoznati i pamtiti korisnika i na taj način omogućiti realizaciju kupnje.

Kolačići (cookies) su tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj kojim se korisnik koristi. Nastaju kad preglednik na korisničkom računalu učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku. Preglednik dohvaća i šalje datoteku na poslužitelj mrežnog odredišta (mjesta, stranice) prilikom povratka korisnika na njega. Kolačići mogu biti privremeni (pohranjuju se samo tijekom posjeta internetskim stranicama) ili trajni (na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta).

Internetske stranice Trgovca koriste se i kolačićima trećih strana, za dobivanje statističkih podataka o posjećenosti i načinu upotrebe internetskih stranica. Podaci koji se prikupljaju uključuju IP adresu korisnika, podatke o pregledniku, jeziku, operativnom sustavu i druge standardne podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku.

Većina preglednika automatski prihvaća kolačiće. Navedeno korisnik može spriječiti blokiranjem kolačića u postavkama internetskog preglednika. Kako je svrha kolačića omogućivanje upotrebe i poboljšanje usluge internetskih stranica i njihovih procesa, korisnik treba  imati na umu da blokiranjem ili brisanjem kolačića može onemogućiti ili izmijeniti rad tih značajki.

Više o kolačićima možete pročitati u našoj Politici kolačića.

Korištenjem ovih Internetskih stranica Kupac potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja trgovca.

Ovi Upći uvjeti na snazi su i primjenjuju se od 02.01.2021.